Chính sách thanh toán

Chúng tôi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Thông tin thanh toán cụ thể như sau:

Đợt 1: Đặt cọc 40% giá trị đơn hàng ngay sau khi ha bên đã xác nhận đơn đặt hàng.

Đợt 2: Thanh toán hết giá trị còn lại của đơn hàng ngay sau khi nhận được thông báo Công ty trước khi giao hàng.

- Chuyển khoản 100% vào tài khoản do Công ty chỉ định.

- Không có trường hơp nào thanh toán hay tạm ứng cho nhân viên của Công ty.